ห้องพักเบลสซิ่ง เซ็นเตอร์ : 9/120 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

087-9983434,081-1312554

พักกับเราเดินไปอิมแพคได้

ที่พักของเราอยู่ใกล้ๆอิมแพค ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของอิมแพคก็สามารถเดินเท้าไปได้เลย

1.IMPACT Challenger
2.IMPACT Exhibition Center
3.IMPACT Forum
4.IMPACT Arera
5.Royal Jubilee Ballroom
6.Jupiter Function Rooms
7.AKTIV Square
8.IMPACT Lakeside

01venue-challenger

1.IMPACT Challenger

02

2.IMPACT Exhibition Center

03

3.IMPACT Forum

04

4.IMPACT Arera

05

5.Royal Jubilee Ballroom

06

6.Jupiter Function Rooms

07

7.AKTIV Square

08

8.IMPACT Lakeside

error: Content is protected !!