ห้องพักเบลสซิ่ง เซ็นเตอร์ : 9/120 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

087-9983434,081-1312554

ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักโดยประมาณ

แอร์ 

1 เตียง

พัก 2 ท่าน

วันละ 600 – 800 บาท

แอร์ 

2 เตียง

พัก 4 ท่าน

วันละ 1,200 – 1,500 บาท

เงื่อนไขการบริการ

1.ราคาห้องพักอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โปรดสอบถามโดยตรง

2.ราคาห้องพักจะลดลงเมื่อเข้าพักหลายวัน

3.ไม่ได้บริการเปลี่ยนเครื่องนอน และทำความสะอาดห้อง ระหว่างการเข้าพัก

4.ไม่มีบริการเพิ่มน้ำดื่ม ระหว่างการเข้าพัก

5.ไม่มีบริการอาหารเช้า

6.ที่จอดรถเป็นของส่วนรวม ใช้ด้วยกันหลายอาคาร ไม่มีที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล

7.คิดราคาพัก 1 วัน เริ่มเข้า 12.00 น. จนถึง 12.00 น. ในวันรุ่งขึ้น ถ้าเข้าก่อนเวลาคิดราคาเพิ่ม

8.การพักไม่ครบตามจำนวนวันที่ได้ตกลงจองเอาไว้ตั้งแต่แรก ทางเราจะไม่ได้คืนเงินให้

error: Content is protected !!