ห้องพักเบลสซิ่ง เซ็นเตอร์ : 9/120 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

087-9983434,081-1312554

ห้องพักรายวัน

head1

m4   m2  

          ห้องยอดนิยม พัก 2 ท่าน                                        ห้องเพื่อนกัน พัก 4 ท่าน                                      ห้อง 3 เตียง 38 ตรม.   พัก 5 ท่าน  

error: Content is protected !!